Tính thông dụng của gạch giả gỗ tại TPHCM phá cách