Thủ tướng nhất trí xây sân bay Phan Thiết theo hướng lưỡng dụng