Thời điểm “Vàng” để sở hữu dự án căn hộ Dragon E-Home Đông Sài Gòn