The Light City (Khu Nhà ở Hải Đăng giai đoạn 1). Nhà phố cao cấp phong cách năng động gần trung tâm