Quá nhiều ữu đãi “Khủng” khi mua chung cư Emerald 68 Lê Phong