Nhà phố Phúc An Asuka Châu Đốc nằm ngay bên sông sống nhộp nhịp