Nên mở loại hình siêu thị nào tại Dự án Queen Pearl Mũi Né?