Khu chung cư hạng sang Rome Diamond Lotus khẳng định uy tín kênh sinh lợi