Khai trương nhà mẫu khu đô thị Khu dự án Calyx Residence