Giá thi công không gian căn hộ 70m2 đơn giản giá trị cao