Giá gạch bông gió chắn mưa xi măng bao nhiêu 1m2? làm background ấn tượng