Gạch bông lại có sự chênh lệch nhỏ về màu sắc không giản nổi bật