Dự án Nhà Phố Para Sol Cam Ranh Khánh Hòa Thành đạt rồi, đã đến lúc sống chất thôi