Dự án căn hộ LDG River tạo “Cơn Sốt” Ngay lúc mở bán chính thức