Đầu tư nhà phố thương mại biển tầm trung: Một vốn bốn lời