Công ty thiết kế nội thất khách sạn, nhà nghĩ đa dạng