Chung cư cao cấp The CBD Premium Home cho thuê mang hồ vào “phố”