Căn hộ The Rivus Masterise Homes Elie Saab – cháy thường ngày công bố